Συνεργάτη του Παπαδάκη την πήρε ο ύπνος<object class="BLOG_video_class" contentid="b60fc4797a3f4749" height="366" id="BLOG_video-b60fc4797a3f4749" width="520"></object>

Δεν υπάρχουν σχόλια: