Σύζυγος σαπίζει την γυναίκα του στο ξύλο και στο τέλος τις τρώει από εξοργισμένους περαστικούς<object class="BLOG_video_class" contentid="30dadae763464e8d" height="366" id="BLOG_video-30dadae763464e8d" width="520"></object>

Δεν υπάρχουν σχόλια: