Η Σπυροπούλου διέκοψε το γελιο στον Σταματοπουλο


<object class="BLOG_video_class" contentid="60990da927ea9d8f" height="366" id="BLOG_video-60990da927ea9d8f" width="520"></object>

Δεν υπάρχουν σχόλια: