Δωρεάν μαθήματα πληροφορικής για ανέργους

Ξεκινάει πιλοτικά και αναμένεται να επεκταθεί στο σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων, πρόγραμμα του ΟΑΕΔ σε συνεργασία με τη Microsoft για δωρεάν μαθήματα πληροφορικής. Πρόκειται για το πρόγραμμα «Ακαδημία Πληροφορικής», που ανέπτυξε ο Οργανισμός σε συνεργασία με τη Microsoft, χάρη στο οποίο, αρχικά πιλοτικά, κάποιοι από τους εγγεγραμμένους ανέργους θα έχουν την ευκαιρία να αποκτήσουν πρόσβαση σε δωρεάν μαθήματα πληροφορικής.


Συγκεκριμένα, άνεργοι που είναι εγγεγραμμένοι στον ΟΑΕΔ, ανεξαρτήτως εξειδίκευσης, ηλικίας ή οποιασδήποτε άλλης παραμέτρου, θα έχουν δωρεάν πρόσβαση στη διεθνή πλατφόρμα της Microsoft, IT Academy, που χρησιμοποιείται από εκατομμύρια χρήστες παγκοσμίως με σκοπό την ανάπτυξη των ψηφιακών τους δεξιοτήτων. Με την ολοκλήρωση των μαθημάτων, κάθε εγγεγραμμένος θα έχει αποκτήσει εφόδια που θα ενισχύουν σημαντικά το εργασιακό του προφίλ.

Οι εγγεγραμμένοι άνεργοι θα έχουν τη δυνατότητα να αξιοποιήσουν, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση, τις εξής υπηρεσίες:

• Παροχή ηλεκτρονικής εκπαίδευσης σε περισσότερα από 1.000 θέματα τεχνολογιών πληροφορικής, όπως λειτουργικά συστήματα, εφαρμογές γραφείου, δίκτυα υπολογιστών, προγραμματισμός, συστήματα ERP και CRM, βάσεις δεδομένων κ.ο.κ.

• Παροχή δωρεάν διαδικτυακής υποδομής μέσω του Office 365 για την υποστήριξη της εκπαίδευσης.

Real-time εκπαίδευση μέσω της πλατφόρμας (Lync). Δυνατότητα e-learning με τη βοήθεια ενός «εξελιγμένου Skype», το οποίο θα επιτρέπει στους καθηγητές να διοργανώνουν online εκπαιδεύσεις μέσω video εφαρμογών, ενώ παράλληλα οι εκπαιδευόμενοι θα μπορούν να τους κάνουν σχόλια και ερωτήσεις σε πραγματικό χρόνο.

• Δυνατότητα εύκολης δημιουργίας portals μαθημάτων: μέσω της πλατφόρμας Sharepoint Online, οι χρήστες θα μπορούν να δημιουργούν online σελίδες εκπαιδευτικού υλικού τις οποίες στη συνέχεια θα μοιράζονται με τους εκπαιδευόμενους στο πλαίσιο των μαθημάτων.

• Δυνατότητα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας: Παρέχεται η δυνατότητα χρήσης email, με 50 GB αποθηκευτικό χώρο, ημερολόγιο και tasks.

• Δυνατότητα web office: Παρέχεται η δυνατότητα χρήσης των web εκδόσεων Microsoft Word, Excel, Powerpoint, Onenote, καθώς και Project Server.kathimerini.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: