Μόνο ο Messi θα μπορούσε να το κάνει αυτό στην πραγματικότητα


<object class="BLOG_video_class" contentid="592ac323fb5cd6bf" height="366" id="BLOG_video-592ac323fb5cd6bf" width="520"></object>

Play video for Android

Δεν υπάρχουν σχόλια: