Οδυνηρα βασανιστήρια από τον αιγυπτιακό στρατό εναντίον άοπλων αμάχων 18+<object class="BLOG_video_class" contentid="8b64db8b9d0ca856" height="366" id="BLOG_video-8b64db8b9d0ca856" width="520"></object></div>

Δεν υπάρχουν σχόλια: