Πήρε μπρος η Μηχανή και δεν ήθελε να σβήσει<object class="BLOG_video_class" contentid="21d48a94ce3821bb" height="366" id="BLOG_video-21d48a94ce3821bb" width="520"></object></div>

Δεν υπάρχουν σχόλια: