Εταιρεία ενοικίασης αυτοκινήτων λογαριάζει... σε δραχμές

Δείτε πως μας έχουν έτοιμους για δραχμή εάν μπείτε στον ιστότοπο ενοικίασης αυτοκινήτων...
της BUDGET.COM απο το κινητό...
Οι τιμές εμφανίζονται σε δραχμές ,εφόσον επιλέξουμε τοποθεσία Ελλάδας (region).

Παράπονα Ρόδου

Δεν υπάρχουν σχόλια: