Ένας απολυμένος Στρατιώτης που υπηρέτησε στο Ιράκ


<object class="BLOG_video_class" contentid="626da9a0ab204b89" height="366" id="BLOG_video-626da9a0ab204b89" width="520"></object>

Δεν υπάρχουν σχόλια: