Πάτησε γαζή και έφυγε στο ηλεκτρονικό παιχνίδι<object class="BLOG_video_class" contentid="27c6fe14382942c3" height="366" id="BLOG_video-27c6fe14382942c3" width="520"></object></div>

Δεν υπάρχουν σχόλια: