Ακούστε τι ήχους αναπαράγει αυτή η πέτρα σε μια παγωμένη λίμνη<object class="BLOG_video_class" contentid="956fb929e1d3d56d" height="366" id="BLOG_video-956fb929e1d3d56d" width="520"></object></div>

Δεν υπάρχουν σχόλια: