Ποιος θα κάνει τη πρώτη κίνηση


<object class="BLOG_video_class" contentid="20f7abf2ee48415e" height="366" id="BLOG_video-20f7abf2ee48415e" width="520"></object>

Δεν υπάρχουν σχόλια: