Καλεί τους πιράνχας για δείπνο


<object class="BLOG_video_class" contentid="b186c43585bf78e0" height="366" id="BLOG_video-b186c43585bf78e0" width="520"></object>

Δεν υπάρχουν σχόλια: