Οι Αστυνομικοί στην Αμερική με το παραμικρό βγάζουν όπλο,hmmm,τί πολιτισμός ...<object class="BLOG_video_class" contentid="d4b19ced2aa767a2" height="366" id="BLOG_video-d4b19ced2aa767a2" width="520"></object></div>

5

Δεν υπάρχουν σχόλια: