Από ποια αγελάδα ήπιε γάλα o Τσίπρας και έγινε έξυπνος


<object class="BLOG_video_class" contentid="2cf36e7aa518475c" height="366" id="BLOG_video-2cf36e7aa518475c" width="520"></object></div>

Δεν υπάρχουν σχόλια: