Μεθυσμένος vs προβατο<object class="BLOG_video_class" contentid="f54484361135916a" height="366" id="BLOG_video-f54484361135916a" width="520"></object></div>

Δεν υπάρχουν σχόλια: