Μπροστά στη Bίσση, δήλωσε:Δεν ήμουν ποτέ fan της


<object class="BLOG_video_class" contentid="ddb9727ed88810d2" height="366" id="BLOG_video-ddb9727ed88810d2" width="520"></object>


Δεν υπάρχουν σχόλια: