Εικόνες από το γκρεμισμένο ιστορικό γεφύρι της Πλάκας<object class="BLOG_video_class" contentid="4efa794ccb74f59b" height="366" id="BLOG_video-4efa794ccb74f59b" width="520"></object></div>

Δεν υπάρχουν σχόλια: