Ο Παπαδάκης έδωσε χαρτί υγείας στον Α.Γεωργιάδη<object class="BLOG_video_class" contentid="49aa8cbfcc04d021" height="366" id="BLOG_video-49aa8cbfcc04d021" width="520"></object></div>

Δεν υπάρχουν σχόλια: