Γιατί κάποια κορίτσια πλένουν συχνά τα χέρια τους?


video
<object class="BLOG_video_class" contentid="1ee513325b315cf2" height="366" id="BLOG_video-1ee513325b315cf2" width="520"></object></div>

Δεν υπάρχουν σχόλια: