Επιδοτήσεις ΕΣΠΑ βρείτε ποιο πρόγραμμα σας ταιριάζει

Αν έχετε επιχείρηση και θέλετε να αξιοποιήσετε κάποιο πρόγραμμα επιδότησης από το ΕΣΠΑ, βρείτε ποιο πρόγραμμα σας ταιριάζει με το παρακάτω ερωτηματολόγιο:
https://www.surveymonkey.com/s/7M8XCH2

Δεν υπάρχουν σχόλια: