Χωρίς χέρια φτιάχνει το ποδηλά το του<object class="BLOG_video_class" contentid="3de09787ba653439" height="366" id="BLOG_video-3de09787ba653439" width="520"></object></div>

Δεν υπάρχουν σχόλια: