Αυτό θα πει να ανοίξει η Γη και να σε καταπιεί<object class="BLOG_video_class" contentid="c37f4ec4cec5e69a" height="366" id="BLOG_video-c37f4ec4cec5e69a" width="520"></object></div>

Δεν υπάρχουν σχόλια: