Κάνει τρελίτσες στις ηλεκτρικές σκάλες και τον παίρνει κατηφόρα<object class="BLOG_video_class" contentid="861e3461b02fa4a4" height="366" id="BLOG_video-861e3461b02fa4a4" width="520"></object></div>

Δεν υπάρχουν σχόλια: