Επιδότηση ενοικίου για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης

Σημαντικές παρεμβάσεις με σκοπό την ανακούφιση ευρύτατων τμημάτων του κοινωνικού συνόλου περιλαμβάνει το νομοσχέδιο για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης. Οι βασικοί του τομείς αρθρώνονται σε μέτρα ενίσχυσης της στέγασης, της σίτισης και της ηλεκτροδότησης
νοικοκυριών που έχουν πληγεί από την κρίση. Προτεραιότητα θα δοθεί σε οικογένειες με ανήλικα παιδιά και σε ανέργους.Σε τρεις βασικούς πυλώνες στηρίζεται το πλάνο της κυβέρνησης για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, όπως αποτυπώνεται στο σχέδιο νόμου που κατατέθηκε στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους για την απαραίτητη έκθεση δαπάνης. Τα μέτρα που περιλαμβάνει αφορούν στην ηλεκτροδότηση, τη στέγαση και τη σίτιση νοικοκυριών που διαβιούν σε συνθήκες ακραίας φτώχειας.Οι διατάξεις περιγράφουν το γενικό πλαίσιο, ενώ οι λεπτομέρειες για τους δικαιούχους (ειδικά κριτήρια, όπως εισοδηματικά και περιουσιακά) και οι διαδικασίες (δικαιολογητικά, χρόνος υποβολής, υπηρεσίες και διαδικασίες ελέγχου) προβλέπεται να οριστικοποιηθούν σε δεύτερο χρόνο με ΚΥΑ των συναρμόδιων υπουργών.

Δεν υπάρχουν σχόλια: