Αθήνα Θεσσαλονίκη, 5 ώρες διαδρομή σε 10 λεπτά



Δεν υπάρχουν σχόλια: