Νέο εκκαθαριστικό για όσους έχουν πισίνα, κότερο… λιμουζίνα

Την αναλυτική εγκύκλιο για τις αλλαγές που επήλθαν στη φορολογία εισοδήματος εξέδωσε το υπουργείο Οικονομικών. Πρόκειται για τις αλλαγές που αφορούν την αύξηση του φόρου πολυτελούς διαβίωσης, της εισφοράς αλληλεγγύης, της προκαταβολής φόρου εισοδήματος και του φορολογικού συντελεστή των επιχειρήσεων.


Ειδικότερα :

- Αυξάνεται από 26% σε 29% ο συντελεστής φορολογίας εισοδήματος των κερδών από επιχειρηματική δραστηριότητα που αποκτούν τα νομικά πρόσωπα και οι νομικές οντότητες που τηρούν διπλογραφικά βιβλία, καθώς και τα νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που τηρούν απλογραφικά βιβλία. H αύξηση του συντελεστή θα ισχύσει από τη φετινή χρήση.

- Αυξάνεται από 80% σε 100% το ποσοστό της προκαταβολής φόρου εισοδήματος των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων, ενώ το ίδιο ως άνω ποσοστό (100%) εξακολουθεί να ισχύει για τις τραπεζικές ημεδαπές ανώνυμες εταιρείες και τα υποκαταστήματα αλλοδαπών τραπεζών που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα. Οι διατάξεις αυτές ισχύουν για τα κέρδη που προκύπτουν στα φορολογικά έτη που αρχίζουν από την 1η Ιανουαρίου 2015 και μετά.

- Αυξάνεται από 55% σε 75% το ποσοστό της προκαταβολής φόρου εισοδήματος των μικρομεσαίων και ελευθέρων επαγγελματιών από το εκκαθαριστικό του 2016.

- Αυξάνεται από 10% σε 13% ο συντελεστής του φόρου πολυτελούς διαβίωσης για τα Ι.Χ άνω των 2500 κυβικών εκατοστών, τις πισίνες και τα αεροσκάφη και επιβάλλεται φόρος για τα σκάφη αναψυχής μήκους άνω των 5 μέτρων επίσης με συντελεστή 13% επί του ετήσιου τεκμηρίου διαβίωσης. Είναι σημαντικό η αύξηση ισχύει από τα φετινά εκκαθαριστικά ( εισοδήματα 2014 ) και για όσους ήδη έχει υποβληθεί φορολογική δήλωση θα εκδοθεί νέο εκκαθαριστικό.

- Ειδικότερα τα κλιμάκια διαμορφώνονται ως εξής:

Από 30.001,00 έως 50.000,99: συντελεστής 2% επί ολόκληρου του ποσού.

Από 50.001,00 έως 100.000,99: συντελεστής 4% επί ολόκληρου του ποσού.

Από 100.001,00 έως 500.000,99: συντελεστής 6% επί ολόκληρου του ποσού.

Από 500.001,00 και άνω: συντελεστής 8% επί ολόκληρου του ποσού.

Δεν υπάρχουν σχόλια: