Οταν ο Χριστός αναστήθηκε σύμφωνα με την παράδοση έγινε σεισμός


<object id="BLOG_video-f70f4a5ae5cfe106" class="BLOG_video_class" contentid="f70f4a5ae5cfe106" width="320" height="266" ></object></div>

Δεν υπάρχουν σχόλια: