Πιο φάλτσο δεν γίνεται


<object class="BLOG_video_class" contentid="494ccff29cba001c" height="366" id="BLOG_video-494ccff29cba001c" width="520"></object>

Δεν υπάρχουν σχόλια: