Η Διαβάτη παθαίνει σοκ όταν ακούει το όνομα Σάκη Ρουβά<object class="BLOG_video_class" contentid="a6e9021ffe6229c9" height="366" id="BLOG_video-a6e9021ffe6229c9" width="520"></object></div>

Δεν υπάρχουν σχόλια: