Χάλασε το παπούτσι της Σπυρόπουλο,παρακαλώ διακόπτετε την εκπομπη


<object class="BLOG_video_class" contentid="832ecd3f6d92a9aa" height="366" id="BLOG_video-832ecd3f6d92a9aa" width="520"></object>

Δεν υπάρχουν σχόλια: