Στη Κίνα έχτισαν ξενοδοχείο μέσα σε 360 ωρες<object class="BLOG_video_class" contentid="dd9f82af7ab1079e" height="366" id="BLOG_video-dd9f82af7ab1079e" width="520"></object></div>


Δεν υπάρχουν σχόλια: