Νταλίκα περνά στο αντίθετο ρεύμα μπροστά στα μάτια ενός άλλου οδηγού<object class="BLOG_video_class" contentid="d3e0c68471b8963a" height="366" id="BLOG_video-d3e0c68471b8963a" width="520"></object></div>

Δεν υπάρχουν σχόλια: