Νίκος Αλιάγας: Ο Ντέμης ήταν φίλος και ηταν καθήκον μας να τον συνοδέψουμε<object class="BLOG_video_class" contentid="cf47a7fd7df36a36" height="366" id="BLOG_video-cf47a7fd7df36a36" width="520"></object></div>

Δεν υπάρχουν σχόλια: