Παιδί εξαφανίζεται μέσα σέ τοιχο -φάρσα<object class="BLOG_video_class" contentid="edb16ad9515bed3d" height="366" id="BLOG_video-edb16ad9515bed3d" width="520"></object></div>

Δεν υπάρχουν σχόλια: