Πως λέγετε το φεγγάρι στα Αγγλικά?

-Πως λέγετε το φεγγάρι στα Αγγλικά? 
-Moon! 
-Και το φεγγαράκι???
-(.........ι)

Δεν υπάρχουν σχόλια: