Έτσι ξεκίνησαν όλοι κάποτε,τα ήξεραν όλα<object class="BLOG_video_class" contentid="b7f2ff111d233474" height="366" id="BLOG_video-b7f2ff111d233474" width="520"></object></div>

Δεν υπάρχουν σχόλια: