Δοκιμαστικές πτήσης mini Jet σε κλειστό χώρο<object class="BLOG_video_class" contentid="aed75ca214e2c601" height="366" id="BLOG_video-aed75ca214e2c601" width="520"></object></div>Δεν υπάρχουν σχόλια: